Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

23-07-2013

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-grudzień 2012 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-grudzień 2012 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2012 rok

Wykonanie za 
(12/2012)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

912 972,58

9 062 445,99

83,13%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

1 966 571,00

258 872,19

1 730 897,09

88,02%

2

leki stosowane w chemioterapii

773 359,00

45 248,66

468 478,37

60,58%

3

Refundacja, w tym:

8 161 153,00

608 851,73

6 863 070,53

84,09%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 121 004,00

607 601,39

6 847 747,71

84,32%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

29 041,00

1 028,45

12 182,80

41,95%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

11 108,00

221,89

3 140,02

28,27%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności