Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-10-2013

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - sierpień 2013 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

 

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2013 rok

Wykonanie za
(09/2013)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

778 875,37

6 924 725,78

63,52%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 108 749,00

158 246,96

1 342 809,24

63,68%

2

leki stosowane w chemioterapii

614 460,00

37 102,26

294 775,40

47,97%

3

Refundacja, w tym:

8 177 874,00

583 526,15

5 287 141,14

64,65%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 137 242,00

582 470,32

5 274 883,72

64,82%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

30 518,00

844,25

9 549,03

31,29%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

10 114,00

211,58

2 708,39

26,78%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności