Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

03-06-2014

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - kwiecień 2014 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - kwiecień 2014 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2014 rok

Wykonanie za 
(4/2014)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

856 204,86

3 263 116,62

29,93%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 321 826,00

183 028,15

663 590,22

28,58%

2

leki stosowane w chemioterapii

516 111,00

35 580,14

134 290,53

26,02%

3

Refundacja, w tym:

8 063 146,00

637 596,57

2 465 235,87

30,57%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 022 630,00

636 236,68

2 459 393,72

30,66%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

30 405,00

902,05

4 435,52

14,59%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

10 111,00

457,84

1 406,63

13,91%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności