Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

12-11-2014

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

 

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - wrzesień 2014 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2014 rok

Wykonanie za 
(9/2014)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

886 610,26

7 496 966,03

68,77%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 413 696,00

203 962,38

1 618 491,05

67,05%

2

leki stosowane w chemioterapii

534 641,00

47 324,71

352 166,12

65,87%

3

Refundacja, w tym:

7 952 746,00

635 323,17

5 526 308,86

69,49%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 910 296,00

633 688,87

5 513 315,88

69,70%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

33 144,00

1 302,70

10 006,99

30,19%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 306,00

331,60

2 985,99

32,09%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

Wszystkie aktualności