Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

13-01-2015

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-listopad 2014 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

 

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - listopad 2014 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2014 rok

Wykonanie za 
(11/2014)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

845 135,17

9 293 712,92

85,25%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 419 446,00

179 441,00

2 002 974,26

82,79%

2

leki stosowane w chemioterapii

542 741,00

40 835,64

442 432,42

81,52%

3

Refundacja, w tym:

7 938 896,00

624 858,53

6 848 306,24

86,26%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 896 346,00

623 322,81

6 832 468,54

86,53%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

33 144,00

888,97

11 886,94

35,86%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 406,00

646,75

3 950,76

42,00%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Dodany: 13.01.2015 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.01.2015 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności