Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

14-04-2015

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - luty 2015 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

 

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie  styczeń - luty 2015 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2015 rok

Wykonanie za
(02/2015)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

874 165,97

1 703 715,34

15,63%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 531 263,00

175 072,82

326 963,95

12,92%

2

leki stosowane w chemioterapii

597 890,00

40 335,93

72 641,20

12,15%

3

Refundacja, w tym:

7 771 930,00

658 757,22

1 304 110,19

16,78%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 737 628,00

657 382,19

1 301 099,31

16,82%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 104,00

925,55

2 008,53

8,00%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 198,00

449,48

1 002,35

10,90%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności