Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-08-2015

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - czerwiec 2015 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

 

         

w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2015 rok

Wykonanie za
(06/2015)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację       

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 901 083,00

889 080,19

5 307 531,06

48,69%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 526 438,00

177 868,22

1 056 459,17

41,82%

2

leki stosowane w chemioterapii

596 740,00

40 048,86

241 289,09

40,43%

3

Refundacja, w tym:

7 777 905,00

671 163,11

4 009 782,80

51,55%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 743 103,00

669 633,36

3 999 835,39

51,66%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 604,00

1 509,80

7 483,10

29,23%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 198,00

19,95

2 464,31

26,79%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

 

 

Wszystkie aktualności