Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

06-04-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - luty 2016 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

 

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - luty 2016 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2016 rok

Wykonanie za
(02/2016)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 504 143,00

914 929,98

1 752 946,84

15,24%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 745 857,00

198 440,17

379 385,15

13,82%

2

leki stosowane w chemioterapii

595 978,00

41 770,57

81 471,80

13,67%

3

Refundacja, w tym:

8 065 031,00

674 719,24

1 292 089,89

16,02%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 038 375,00

673 021,26

1 289 160,97

16,04%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 369,00

1 039,83

1 857,62

9,59%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

7 287,00

658,15

1 071,30

14,70%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

97 277,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

Wszystkie aktualności