Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-08-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - czerwiec 2016 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - czerwiec 2016 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2016 rok

Wykonanie za
(06/2016)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 504 143,00

986 509,67

5 592 566,73

48,61%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 825 125,00

229 533,39

1 258 948,68

44,56%

2

leki stosowane w chemioterapii

601 431,00

49 080,48

272 616,32

45,33%

3

Refundacja, w tym:

8 037 031,00

707 895,80

4 061 001,73

50,53%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 009 010,00

705 945,91

4 050 718,37

50,58%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 769,00

1 108,95

6 080,52

30,76%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

8 252,00

840,94

4 202,84

50,93%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

40 556,00

0,00

0,00

-

 

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności