Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-10-2016

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 345) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - sierpień 2016 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - sierpień 2016 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2016 rok

Wykonanie za
(08/2016)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

11 504 143,00

927 570,14

7 432 825,89

64,61%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

2 857 737,00

252 875,19

1 746 389,01

61,11%

2

leki stosowane w chemioterapii

609 049,00

48 145,49

378 139,14

62,09%

3

Refundacja, w tym:

8 027 677,00

626 549,46

5 308 297,74

66,12%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 997 839,00

624 769,42

5 294 558,78

66,20%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 585,00

1 091,92

8 058,06

41,14%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

10 253,00

688,12

5 680,90

55,41%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

9 680,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności