Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-12-2017

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1536 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - październik 2017 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - październik 2017 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2017 rok

Wykonanie za
(10/2017)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 148 255,00

995 340,02

9 813 085,21

80,78%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 226 518,00

210 524,52

2 453 932,10

76,06%

2

leki stosowane w chemioterapii

677 719,00

52 320,76

520 852,96

76,85%

3

Refundacja, w tym:

8 242 018,00

732 494,74

6 838 300,15

82,97%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 207 425,00

730 855,37

6 820 652,52

83,10%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 477,00

924,41

8 440,11

41,22%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

14 116,00

714,96

9 207,52

65,23%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

2 000,00

0,00

0,00

-

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności