Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08-03-2018

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia za styczeń 2018 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń 2018 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2018 rok

Wykonanie za
(01/2018)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 169 361,00

975 497,73

975 497,73

8,02%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 274 983,00

214 672,38

214 672,38

6,55%

2

leki stosowane w chemioterapii

683 143,00

45 691,31

45 691,31

6,69%

3

Refundacja, w tym:

8 177 586,00

715 134,04

715 134,04

8,75%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 144 075,00

713 252,37

713 252,37

8,76%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 622,00

960,11

960,11

4,66%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

12 889,00

921,56

921,56

7,15%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

33 649,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności