Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-04-2019

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia za styczeń - luty 2019 r. koszty wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(02/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 158 533,00

1 024 806,15

2 020 608,98

15,36%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 774 092,00

271 800,51

491 193,28

13,01%

2

leki stosowane w chemioterapii

737 455,00

50 233,04

98 873,95

13,41%

3

Refundacja, w tym: 

8 643 986,00

702 772,60

1 430 541,75

16,55%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 609 658,00

701 016,46

1 426 464,45

16,57%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 131,00

735,83

1 396,91

6,94%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

14 197,00

1 020,31

2 680,39

18,88%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

3 000,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności