Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-06-2019

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1844 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń- kwiecień 2019 r. koszty wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(04/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 236 111,00

1 131 604,45

4 213 269,82

31,83%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 760 620,00

324 881,52

1 085 306,55

28,86%

2

leki stosowane w chemioterapii

740 505,00

59 323,31

211 716,47

28,59%

3

Refundacja, w tym:

8 731 986,00

747 399,62

2 916 246,80

33,40%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 697 158,00

744 998,39

2 907 329,24

33,43%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20 631,00

1 047,95

3 730,93

18,08%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

14 197,00

1 353,28

5 186,63

36,53%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

3 000,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności