Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

03-10-2019

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – sierpień 2019 r. koszty wyniosły: 

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(08/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego

budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 544 041,00

1 095 096,03

8 598 299,74

63,48%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 955 771,00

366 843,12

2 396 248,49

60,58%

2

leki stosowane w chemioterapii

741 377,00

61 190,11

440 735,50

59,45%

3

Refundacja, w tym:

8 832 985,00

667 062,80

5 761 315,75

65,23%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 794 152,00

662 968,83

5 741 362,68

65,29%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

22 811,00

1 404,83

8 163,35

35,79%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

16 022,00

2 689,14

11 789,72

73,58%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

13 908,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności