Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

10-10-2019

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – grudzień 2018 r. koszty wyniosły: 

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2018 rok

Wykonanie za
(12/2018)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego

budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

12 772 506,00

1 320 211,51

12 635 986,22

98,93%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 496 385,00

514 898,65

3 439 201,82

98,36%

2

leki stosowane w chemioterapii

719 882,00

85 762,83

698 593,95

97,04%

3

Refundacja, w tym:

8 556 239,00

719 550,03

8 498 190,45

99,32%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 523 698,00

717 465,22

8 473 579,67

99,41%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

15 525,00

943,57

11 106,87

71,54%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

17 016,00

1 141,24

13 503,91

79,36%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności