Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-12-2019

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – październik 2019 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(10/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 546 565,00

1 189 142,84

10 863 038,08

80,19%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 988 411,00

342 361,53

3 061 654,71

76,76%

2

leki stosowane w chemioterapii

733 919,00

59 092,04

556 818,79

75,87%

3

Refundacja, w tym:

8 823 178,00

787 689,27

7 244 564,58

82,11%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 783 045,00

785 252,67

7 220 044,50

82,20%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

22 711,00

874,29

9 799,54

43,15%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

17 422,00

1 562,31

14 720,54

84,49%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

1 057,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności