Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-03-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia za styczeń 2020 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2020 rok

Wykonanie za
(01/2020)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 785 600,00

1 082 924,50

1 082 924,50

7,86%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

4 254 437,00

299 896,05

299 896,05

7,05%

2

leki stosowane w chemioterapii

755 768,00

42 232,22

42 232,22

5,59%

3

Refundacja, w tym:

8 775 395,00

740 796,23

740 796,23

8,44%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 733 706,00

738 922,07

738 922,07

8,46%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 746,00

584,04

584,04

2,27%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

15 943,00

1 220,12

 1 220,12

7,65%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności