Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

03-04-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – luty 2020 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

 

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2020 rok

Wykonanie za
(01/2020)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 889 793,00

1 153 013,98

2 235 938,48

16,10%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

4 254 437,00

333 879,84

633 775,89

14,90%

2

leki stosowane w chemioterapii

755 768,00

45 722,19

87 954,41

11,64%

3

Refundacja, w tym:

8 879 588,00

773 411,95

1 514 208,18

17,05%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 837 899,00

771 606,88

1 510 598,95

17,09%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 746,00

761,30

1 345,34

5,23%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

15 943,00

1 043,77

2 263,89

14,20%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności