Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

06-07-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 357) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - maj 2020 r. koszty wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś.

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2020 rok

Wykonanie za
(05/2020)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 989 434,00

1 046 160,74

5 667 986,77

40,52%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

4 282 937,00

370 318,85

1 750 883,13

40,88%

2

leki stosowane w chemioterapii

732 768,00

56 031,45

251 935,13

34,38%

3

Refundacja, w tym:

8 973 729,00

619 810,44

3 665 168,51

40,84%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 932 700,00

617 063,97

3 654 463,35

40,91%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 066,00

1 109,16

4 192,71

16,73%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

15 963,00

1 637,31

6 512,45

40,80%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 
źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności