Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

03-08-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 357) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2020 rok

 

Wykonanie za (06/2020)

 

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4)

 

13 989 434,00

 

1 035 196,76

 

6 703 183,53

 

47,92%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

4 282 937,00

 

319 392,34

 

2 070 275,47

 

48,34%

2

leki stosowane w chemioterapii

732 768,00

49 118,10

301 053,23

41,08%

3

Refundacja, w tym:

8 973 729,00

666 686,32

4 331 854,83

48,27%

 

 

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

 

8 932 700,00

 

 

664 342,36

 

 

4 318 805,71

 

 

48,35%

 

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 066,00

1 172,60

5 365,31

21,40%

 

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

15 963,00

 

1 171,36

 

7 683,81

 

48,14%

 

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

 

Wszystkie aktualności