Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08-09-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 i ) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 357) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – lipiec 2020 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2020 rok

 

Wykonanie za (07/2020)

 

Wykonanie

narastająco

%

wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4)

13 989 434,00

1 164 324,23

7 867 507,76

56,24%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

4 340 318,00

 

391 998,97

 

2 462 274,44

 

56,73%

2

leki stosowane w chemioterapii

698 587,00

52 990,66

354 043,89

50,68%

3

Refundacja, w tym:

8 950 529,00

719 334,60

5 051 189,43

56,43%

 

 

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 908 520,00

 

717 184,76

 

5 035 990,47

 

56,53%

 

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

24 966,00

847,41

6 212,72

24,88%

 

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

17 043,00

 

1 302,43

 

8 986,24

 

52,73%

 

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

Źródło: Departament Ekonomiczno Finansowy

 

 

 

Wszystkie aktualności