Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-12-2020

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

w tys. zł

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2020 rok

 

Wykonanie za (10/2020)

 

Wykonanie

narastająco

%

wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

14 877 717,00

1 270 373,19

11 881 412,77

79,86%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

4 415 250,00

 

360 301,48

 

3 536 143,55

 

80,09%

2

leki stosowane w chemioterapii

673 155,00

48 701,17

507 924,30

75,45%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

28 657,00

6 710,55

11 034,36

38,50%

4

Refundacja, w tym:

8 907 489,00

787 246,13

7 214 667,37

81,00%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 863 280,00

 

784 949,56

 

7 192 403,37

 

81,15%

 

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

24 666,00

747,79

8 795,44

35,66%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 543,00

 

1 548,78

 

13 468,56

 

68,92%

 

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

6 166,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

836 000,00

 

67 035,63

 

611 069,98

 

73,09%

 

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

11 000,00

378,23

573,21

5,21%

 

 

 

 

Wszystkie aktualności