Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

08-12-2020

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – grudzień 2019 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

 

Wykonanie za (12/2019)

 

Wykonanie

narastająco

%

wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4)

13 513 855,00

1 349 383,42

13 364 709,90

98,90%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

3 981 987,00

 

521 508,64

 

3 938 200,94

 

98,90%

2

leki stosowane w chemioterapii

712 574,00

66 258,35

681 512,91

95,64%

3

Refundacja, w tym:

8 819 294,00

761 616,43

8 744 996,05

99,16%

 

 

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 779 622,00

 

759 828,30

 

8 716 358,60

 

99,28%

 

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

18 392,00

809,48

11 905,88

64,73%

 

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

21 280,00

 

978,65

 

16 731,57

 

78,63%

 

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

 

Wszystkie aktualności