Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-01-2021

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – listopad 2020 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2020 rok

 

Wykonanie za (11/2020)

 

Wykonanie

narastająco

%

wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

14 896 617,00

1 199 812,25

13 081 225,02

87,81%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

4 472 216,00

 

393 156,48

 

3 929 300,03

 

87,86%

2

leki stosowane w chemioterapii

662 455,00

47 337,30

555 261,60

83,82%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

30 657,00

-4 732,93

6 301,43

20,55%

4

Refundacja, w tym:

8 883 989,00

701 795,74

7 916 463,11

89,11%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 839 550,00

 

699 680,76

 

7 892 084,13

 

89,28%

 

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

24 616,00

1 220,15

10 015,59

40,69%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 823,00

 

894,83

 

14 363,39

 

72,46%

 

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

300,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

836 000,00

 

61 825,71

 

672 895,69

 

80,49%

 

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

11 000,00

429,95

1 003,16

9,12%

 

Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności