Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-03-2021

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia za styczeń 2021 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (01/2021)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

15 145 264,00

1 065 917,91

1 065 917,91

7,04%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi

4 544 998,00

313 571,09

313 571,09

6,90%

2

leki stosowane w chemioterapii

712 364,00

32 193,21

32 193,21

4,52%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

78 509,00

0,00

0,00

-

4

Refundacja, w tym:

8 751 297,00

661 094,75

661 094,75

7,55%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 714 019,00

 

659 092,92

 

659 092,92

 

7,56%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 901,00

985,16

985,16

4,50%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

15 377,00

 

1 016,67

 

1 016,67

 

6,61%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

80 796,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

953 100,00

 

58 510,12

 

58 510,12

 

6,14%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

24 200,00

548,74

548,74

2,27%

Wszystkie aktualności