Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-04-2021

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – luty 2021 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:
 

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (02/2021)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

15 145 264,00

1 146 659,91

2 212 577,82

14,61%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi

4 624 533,00

371 495,71

685 066,80

14,81%

2

leki stosowane w chemioterapii

712 576,00

44 082,18

76 275,39

10,70%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

78 509,00

3 326,39

3 326,39

4,24%

4

Refundacja, w tym:

8 752 346,00

671 288,56

1 332 383,31

15,22%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 715 068,00

 

668 922,41

 

1 328 015,33

 

15,24%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 901,00

924,57

1 909,73

8,72%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

15 377,00

 

1 441,58

 

2 458,25

 

15,99%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

953 100,00

 

55 905,80

 

114 415,92

 

12,00%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

24 200,00

561,27

1 110,01

4,59%

 

 

 

 

Wszystkie aktualności