Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-05-2021

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – marzec 2021 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (03/2021)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

15 200 127,00

1 280 054,87

3 492 632,69

22,98%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi

4 624 533,00

375 583,49

1 060 650,29

22,94%

2

leki stosowane w chemioterapii

712 276,00

42 155,64

118 431,03

16,63%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

78 809,00

5 697,35

9 023,74

11,45%

4

Refundacja, w tym:

8 807 209,00

788 989,84

2 121 373,15

24,09%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 769 931,00

 

787 344,83

 

2 115 360,16

 

24,12%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 901,00

641,96

2 551,69

11,65%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

15 377,00

 

1 003,05

 

3 461,30

 

22,51%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

953 100,00

 

66 958,55

 

181 374,47

 

19,03%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

24 200,00

670,00

1 780,01

7,36%

Wszystkie aktualności