Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-06-2021

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – kwiecień 2021 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (04/2021)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

15 235 583,00

1 251 963,42

4 744 596,11

31,14%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi

4 624 330,00

389 267,38

1 449 917,67

31,35%

2

leki stosowane w chemioterapii

712 276,00

41 022,78

159 453,81

22,39%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

79 012,00

9 124,76

18 148,50

22,97%

4

Refundacja, w tym:

8 842 665,00

748 907,07

2 870 280,22

32,46%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 801 687,00

 

745 321,86

 

2 860 682,02

 

32,50%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 901,00

2 337,79

4 889,48

22,33%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 077,00

 

1 247,42

 

4 708,72

 

24,68%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

953 100,00

 

62 976,41

 

244 350,88

 

25,64%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

24 200,00

665,02

2 445,03

10,10%

 

Wszystkie aktualności