Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-07-2021

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – maj 2021 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (05/2021)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

15 363 827,00

1 221 424,43

5 966 020,54

38,83%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi

4 749 933,00

414 068,15

1 863 985,82

39,24%

2

leki stosowane w chemioterapii

676 802,00

45 490,05

204 943,86

30,28%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

79 512,00

7 182,72

25 331,22

31,86%

4

Refundacja, w tym:

8 878 588,00

691 235,13

3 561 515,35

40,11%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 837 610,00

 

688 243,89

 

3 548 925,91

 

40,16%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 901,00

1 789,92

6 679,40

30,50%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 077,00

 

1 201,32

 

5 910,04

 

30,98%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

1 692,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

953 100,00

 

62 845,43

 

307 196,31

 

32,23%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

24 200,00

602,95

3 047,98

12,59%

  

Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy

 

Wszystkie aktualności