Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-08-2021

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – czerwiec 2021 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (06/2021)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

15 404 781,00

1 184 730,76

7 150 751,30

46,42%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi

4 786 433,00

357 559,87

2 221 545,69

46,41%

2

leki stosowane w chemioterapii

655 302,00

40 606,10

245 549,96

37,47%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

84 172,00

-3 168,45

22 162,77

26,33%

4

Refundacja, w tym:

8 897 205,00

723 111,88

4 284 627,23

48,16%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 856 227,00

 

720 307,60

 

4 269 233,51

 

48,21%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

21 901,00

1 628,77

8 308,17

37,94%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 077,00

 

1 175,51

 

7 085,55

 

37,14%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

4 369,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

953 100,00

 

66 015,66

 

373 211,97

 

39,16%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

24 200,00

605,70

3 653,68

15,10%

 

Wszystkie aktualności