Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-09-2021

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych2informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – lipiec 2021 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (07/2021)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4+5+6+7)

15 426 518,00

1 241 672,95

8 392 424,25

54,40%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi

4 816 927,00

402 063,82

2 623 609,51

54,47%

2

leki stosowane w chemioterapii

653 377,00

40 838,57

286 388,53

43,83%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

84 172,00

9 773,79

31 936,56

37,94%

4

Refundacja, w tym:

8 873 005,00

721 107,94

5 005 735,17

56,42%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 832 614,00

 

718 416,58

 

4 987 650,09

 

56,47%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2

pkt 17 ustawy

21 322,00

1 561,71

9 869,88

46,29%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 069,00

 

1 129,65

 

8 215,20

 

43,08%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

21 737,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

953 100,00

 

67 260,91

 

440 472,88

 

46,21%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

24 200,00

627,92

4 281,60

17,69%

 

Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy

Wszystkie aktualności