Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

05-10-2021

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych2informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – sierpień 2021 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł.

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (08/2021)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4+5+6+7)

15 631 317,00

1 198 684,11

9 591 108,36

61,36%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

żywieniowego objęte programami lekowymi

4 925 783,00

417 266,73

3 040 876,24

61,73%

2

leki stosowane w chemioterapii

651 458,00

31 787,51

318 176,04

48,84%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

161 381,00

7 729,83

39 666,39

24,58%

4

Refundacja, w tym:

8 899 098,00

677 113,16

5 682 848,33

63,86%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 857 207,00

 

674 191,90

 

5 661 841,99

 

63,92%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2

pkt 17 ustawy

22 322,00

2 109,48

11 979,36

53,67%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 569,00

 

811,78

 

9 026,98

 

46,13%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

16 297,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

953 100,00

 

64 187,78

 

504 660,66

 

52,95%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

24 200,00

599,10

4 880,70

20,17%

Wszystkie aktualności