Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

09-11-2021

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informację o wielkości kwoty refundacji poniesionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – wrzesień 2021 r., z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Funduszu

w tys. zł

 

 Lp.

 

Wyszczególnienie


Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (09/2021)

 

Wykonanie
narastająco

%

wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na

refundację (1+2+3+4+5+6+7)

 

15 565 005,00

 

1 316 143,96

 

10 907 252,32

 

70,08%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

4 950 445,00

 

428 827,35

 

3 469 703,59

 

70,09%

2

leki stosowane w chemioterapii

641 758,00

45 351,77

363 527,81

56,65%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

161 381,00

9 824,04

49 490,43

30,67%

4

Refundacja, w tym:

8 814 433,00

759 909,54

6 442 757,87

73,09%

 

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

 

8 772 509,00

 

 

757 436,27

 

 

6 419 278,26

 

 

73,17%

 

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

 

21 663,00

 

1 151,83

 

13 131,19

 

60,62%

 

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

 

20 261,00

 

 

1 321,44

 

 

10 348,42

 

 

51,08%

 

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

 

19 688,00

 

0,00

 

0,00

 

-

 

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

 

953 100,00

 

 

71 641,49

 

 

576 302,15

 

 

60,47%

 

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

 

24 200,00

 

589,77

 

5 470,47

 

22,61%

Wszystkie aktualności