Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

03-12-2021

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – październik 2021 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (10/2021)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

15 528 973,00

1 272 707,78

12 179 960,10

78,43%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

4 985 629,00

 

385 236,80

 

3 854 940,39

 

77,32%

2

leki stosowane w chemioterapii

627 723,00

32 343,86

395 871,67

63,06%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

161 388,00

9 355,84

58 846,27

36,46%

4

Refundacja, w tym:

8 776 933,00

776 361,98

7 219 119,85

82,25%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 734 509,00

 

773 659,79

 

7 192 938,05

 

82,35%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

21 513,00

1 841,33

14 972,52

69,60%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

20 911,00

 

860,86

 

11 209,28

 

53,60%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

953 100,00

 

68 828,73

 

645 130,88

 

67,69%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

24 200,00

580,57

6 051,04

25,00%

 

 

 

 

Wszystkie aktualności