Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-01-2022

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – grudzień 2020 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł. 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2020 rok

 

Wykonanie za (12/2020)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

14 967 735,00

1 511 061,88

14 592 286,90

97,49%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

4 710 920,00

 

646 200,71

 

4 575 500,74

 

97,13%

2

leki stosowane w chemioterapii

656 664,00

45 492,72

600 754,32

91,49%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

47 454,00

13 631,17

19 932,60

42,00%

4

Refundacja, w tym:

8 785 515,00

742 762,65

8 659 225,76

98,56%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 745 026,00

 

740 297,39

 

8 632 381,52

 

98,71%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

18 335,00

866,13

10 881,72

59,35%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

22 154,00

 

1 599,13

 

15 962,52

 

72,05%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

756 182,00

 

62 427,10

 

735 322,79

 

97,24%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

11 000,00

547,53

1 550,69

14,10%

Wszystkie aktualności