Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-01-2022

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – listopad 2021 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (11/2021)

 

Wykonanie
narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

15 455 399,00

1 420 707,57

13 600 667,67

88,00%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

5 050 528,00

 

517 246,46

 

4 372 186,85

 

86,57%

2

leki stosowane w chemioterapii

605 824,00

46 374,78

442 246,45

73,00%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

161 388,00

22 189,22

81 035,49

50,21%

4

Refundacja, w tym:

8 765 333,00

764 334,49

7 983 454,34

91,08%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 721 609,00

 

761 177,16

 

7 954 115,21

 

91,20%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

22 813,00

1 868,10

16 840,62

73,82%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

20 911,00

 

1 289,23

 

12 498,51

 

59,77%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

860 548,00

 

69 971,19

 

715 102,07

 

83,10%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

11 778,00

591,43

6 642,47

56,40%

Wszystkie aktualności