Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

07-03-2022

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia za styczeń 2022 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2022 rok

 

Wykonanie za (01/2022)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

15 825 758,00

1 141 955,33

1 141 955,33

7,22%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

5 233 257,00

 

355 464,59

 

355 464,59

 

6,79%

2

leki stosowane w chemioterapii

637 843,00

30 682,14

30 682,14

4,81%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

154 443,00

1 882,36

1 882,36

1,22%

4

Refundacja, w tym:

8 763 295,00

699 130,52

699 130,52

7,98%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 718 394,00

 

696 151,75

 

696 151,75

 

7,98%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

25 037,00

2 097,84

2 097,84

8,38%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 864,00

 

880,93

 

880,93

 

4,43%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 010 300,00

 

54 301,26

 

54 301,26

 

5,37%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

26 620,00

494,46

494,46

1,86%

Wszystkie aktualności