Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-04-2022

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – luty 2022 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2022 rok

 

Wykonanie za (02/2022)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

15 947 673,00

1 246 516,40

2 388 471,73

14,98%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

5 355 172,00

 

429 812,29

 

785 276,88

 

14,66%

2

leki stosowane w chemioterapii

637 843,00

36 841,39

67 523,53

10,59%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

154 443,00

6 034,48

7 916,84

5,13%

4

Refundacja, w tym:

8 763 295,00

702 489,31

1 401 619,83

15,99%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 718 394,00

 

699 416,86

 

1 395 568,61

 

16,01%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

25 037,00

1 925,91

4 023,75

16,07%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 864,00

 

1 146,54

 

2 027,47

 

10,21%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 010 300,00

 

70 618,56

 

124 919,82

 

12,36%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

26 620,00

720,37

1 214,83

4,56%

 


1 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Wszystkie aktualności