Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

09-05-2022

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – marzec 2022 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2022 rok

 

Wykonanie za (03/2022)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

16 004 608,00

1 462 871,72

3 851 343,45

24,06%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

5 420 172,00

 

487 351,63

 

1 272 628,51

 

23,48%

2

leki stosowane w chemioterapii

637 843,00

38 784,44

106 307,97

16,67%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

154 443,00

11 270,92

19 187,76

12,42%

4

Refundacja, w tym:

8 755 230,00

850 183,72

2 251 803,55

25,72%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 710 329,00

 

847 494,55

 

2 243 063,16

 

25,75%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

25 037,00

1 535,78

5 559,53

22,21%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 864,00

 

1 153,39

 

3 180,86

 

16,01%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 010 300,00

 

74 525,00

 

199 444,82

 

19,74%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

26 620,00

756,01

1 970,84

7,40%

 


1 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Wszystkie aktualności