Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

03-06-2022

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – kwiecień 2022 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2022 rok

 

Wykonanie za (04/2022)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

16 032 907,00

1 324 625,14

5 175 968,59

32,28%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

5 526 330,00

 

449 326,72

 

1 721 955,23

 

31,16%

2

leki stosowane w chemioterapii

638 743,00

39 287,72

145 595,69

22,79%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

154 443,00

10 782,51

29 970,27

19,41%

4

Refundacja, w tym:

8 676 471,00

759 841,86

3 011 645,41

34,71%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 631 570,00

 

756 989,40

 

3 000 052,56

 

34,76%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

25 037,00

1 866,25

7 425,78

29,66%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 864,00

 

986,21

 

4 167,07

 

20,98%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 010 300,00

 

64 665,80

 

264 110,62

 

26,14%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

26 620,00

720,53

2 691,37

10,11%

 


1) (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Wszystkie aktualności