Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-07-2022

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – grudzień 2021 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2021 rok

 

Wykonanie za (12/2021)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

15 742 853,00

1 710 256,04

15 310 923,71

97,26%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

5 285 353,00

 

725 449,42

 

5 097 636,27

 

96,45%

2

leki stosowane w chemioterapii

552 857,00

51 874,42

494 120,87

89,38%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

157 378,00

40 984,71

122 020,20

77,53%

4

Refundacja, w tym:

8 874 939,00

819 647,82

8 803 102,16

99,19%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 826 667,00

 

816 153,36

 

8 770 268,57

 

99,36%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

26 670,00

2 268,64

19 109,26

71,65%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

21 602,00

 

1 225,82

 

13 724,33

 

63,53%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

860 548,00

 

71 716,32

 

786 818,39

 

91,43%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

11 778,00

583,35

7 225,82

61,35%

 

 


1 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm)

Wszystkie aktualności