Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-07-2022

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – maj 2022 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2022 rok

 

Wykonanie za (05/2022)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

16 913 529,00

1 363 190,83

6 539 159,42

38,66%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

6 045 906,00

 

488 149,75

 

2 210 104,98

 

36,56%

2

leki stosowane w chemioterapii

617 491,00

43 025,16

188 620,85

30,55%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

180 025,00

19 960,41

49 930,68

27,74%

4

Refundacja, w tym:

8 986 450,00

744 042,26

3 755 687,67

41,79%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 941 037,00

 

741 868,14

 

3 741 920,70

 

41,85%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

25 549,00

1 360,61

8 786,39

34,39%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 864,00

 

813,51

 

4 980,58

 

25,07%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

46 737,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 010 300,00

 

67 315,03

 

331 425,65

 

32,80%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

26 620,00

698,22

3 389,59

12,73%

 

 


1 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm)

Wszystkie aktualności