Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-08-2022

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – czerwiec 2022 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł.

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2022 rok

 

Wykonanie za (06/2022)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

16 955 379,00

1 333 914,06

7 873 073,48

46,43%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

6 122 156,00

 

462 992,07

 

2 673 097,05

 

43,66%

2

leki stosowane w chemioterapii

614 291,00

38 617,57

227 238,42

36,99%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

180 025,00

15 517,76

65 448,44

36,36%

4

Refundacja, w tym:

8 990 650,00

748 245,84

4 503 933,51

50,10%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 944 937,00

 

744 948,55

 

4 486 869,25

 

50,16%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

25 849,00

2 506,13

11 292,52

43,69%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 864,00

 

791,16

 

5 771,74

 

29,06%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

11 337,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 010 300,00

 

67 843,51

 

399 269,16

 

39,52%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

26 620,00

697,31

4 086,90

15,35%

 


1 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Wszystkie aktualności