Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

02-09-2022

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – lipiec 2022 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł.

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2022 rok

 

Wykonanie za (07/2022)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

17 225 191,00

1 369 449,19

9 242 522,67

53,66%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

6 190 750,00

 

507 312,22

 

3 180 409,27

 

51,37%

2

leki stosowane w chemioterapii

604 216,00

37 826,80

265 065,22

43,87%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

180 216,00

11 832,77

77 281,21

42,88%

4

Refundacja, w tym:

9 147 424,00

743 597,52

5 247 531,03

57,37%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

9 101 711,00

 

741 349,36

 

5 228 218,61

 

57,44%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

25 849,00

1 448,80

12 741,32

49,29%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 864,00

 

799,36

 

6 571,10

 

33,08%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

65 665,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 010 300,00

 

68 173,69

 

467 442,85

 

46,27%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

26 620,00

706,19

4 793,09

18,01%

Wszystkie aktualności