Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-11-2022

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – wrzesień 2022 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2022 rok

 

Wykonanie za (09/2022)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

17 657 956,00

1 422 231,11

12 141 353,70

68,76%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

6 606 590,00

 

496 363,58

 

4 280 864,46

 

64,80%

2

leki stosowane w chemioterapii

601 989,00

41 941,45

353 904,64

58,79%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

180 521,00

8 138,00

95 386,49

52,84%

4

Refundacja, w tym:

9 196 903,00

799 498,06

6 791 832,52

73,85%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

9 147 986,00

 

796 538,41

 

6 766 239,78

 

73,96%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

28 451,00

1 911,19

16 815,50

59,10%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

20 466,00

 

1 048,46

 

8 777,24

 

42,89%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

35 000,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 010 331,00

 

75 552,28

 

613 099,31

 

60,68%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

26 622,00

737,74

6 266,28

23,54%

 


1 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)

Wszystkie aktualności