Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

04-01-2023

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – listopad 2022 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2022 rok

 

Wykonanie za (11/2022)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

17 660 612,00

1 603 837,71

15 292 808,79

86,59%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

6 726 413,00

 

661 027,59

 

5 537 942,89

 

82,33%

2

leki stosowane w chemioterapii

600 291,00

46 870,59

445 434,10

74,20%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

180 732,00

18 186,29

129 441,74

71,62%

4

Refundacja, w tym:

9 241 548,00

804 914,75

8 413 488,12

91,04%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

9 191 747,00

 

801 328,24

 

8 381 531,46

 

91,19%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

29 651,00

2 138,49

20 795,95

70,14%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

20 150,00

 

1 448,02

 

11 160,71

 

55,39%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

3 382,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

898 523,00

 

72 144,95

 

758 828,51

 

84,45%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

9 723,00

693,54

7 673,43

78,92%

 


1 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561)

Wszystkie aktualności