Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

06-03-2023

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia za styczeń 2023 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2023 rok

 

Wykonanie za (01/2023)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

19 412 745,00

1 332 295,81

1 332 295,81

6,86%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

8 521 755,00

 

438 640,89

 

438 640,89

 

5,15%

2

leki stosowane w chemioterapii

662 912,00

34 642,62

34 642,62

5,23%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

200 164,00

4 642,08

4 642,08

2,32%

4

Refundacja, w tym:

8 928 028,00

783 702,46

783 702,46

8,78%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

8 872 017,00

 

780 350,30

 

780 350,30

 

8,80%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

34 624,00

2 368,33

2 368,33

6,84%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

21 387,00

 

983,83

 

983,83

 

4,60%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 070 902,00

 

69 934,57

 

69 934,57

 

6,53%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

28 984,00

733,19

733,19

2,53%

 


1 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn.zm.)

Wszystkie aktualności