Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

03-04-2023

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń - luty 2023 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2023 rok

 

Wykonanie za (02/2023)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

19 865 540,00

1 437 956,44

2 770 252,25

13,95%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

8 535 769,00

 

567 283,85

 

1 005 924,74

 

11,78%

2

leki stosowane w chemioterapii

659 913,00

40 197,85

74 840,47

11,34%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

200 784,00

10 836,02

15 478,10

7,71%

4

Refundacja, w tym:

9 369 189,00

753 951,83

1 537 654,29

16,41%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

9 313 178,00

 

750 076,38

 

1 530 426,68

 

16,43%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

34 624,00

2 935,08

5 303,41

15,32%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

21 387,00

 

940,37

 

1 924,20

 

9,00%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

1 070 902,00

 

65 022,67

 

134 957,24

 

12,60%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

28 983,00

664,22

1 397,41

4,82%

Wszystkie aktualności