Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

30-06-2023

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń – grudzień 2022 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

w tys. zł

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2022 rok

 

Wykonanie za (12/2022)

 

Wykonanie

narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację

(1+2+3+4+5+6+7)

18 007 957,00

1 977 945,76

17 270 754,55

95,91%

 

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

 

6 983 861,00

 

936 928,79

 

6 474 871,68

 

92,71%

2

leki stosowane w chemioterapii

554 891,00

53 320,45

498 754,55

89,88%

3

ratunkowy dostęp do technologii lekowej

181 284,00

37 181,87

166 623,61

91,91%

4

Refundacja, w tym:

9 379 673,00

877 978,21

9 291 466,33

99,06%

 

4.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

 

9 329 861,00

 

874 313,11

 

9 255 844,57

 

99,21%

4.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15

ust. 2 pkt 17 ustawy

30 335,00

2 452,63

23 248,58

76,64%

 

4.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

 

19 477,00

 

1 212,47

 

12 373,18

 

63,53%

5

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-

 

6

Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy

 

898 524,00

 

71 845,82

 

830 674,33

 

92,45%

7

Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy

9 724,00

690,62

8 364,05

86,01%

Wszystkie aktualności